Ogród naturalistyczny powstał na działce o powierzchni 500 m2. Spora część prac obejmowała porządkowanie podłoża, w którym było sporo resztek po wyburzonych budynkach. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni bliskiej naturze. Rośliny  sprawiają charakter posadzonych przypadkowo. Wiele z nich spotykać można w najbliższym otoczeniu. Idea naturalnego ogrodu przeplata się z elementami krajobrazu wiejskiego i leśnego.

Zakres prac:

– Prace porządkowe

– Założenie systemu automatycznego nawadniania

– Założenie łąki kwietnej

– Nasadzenia roślinne

– Wysypanie części ogrodu drobnym kamieniem